Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

ישיבות מליאה 2019

מועדי הישיבות מליאת מועצת העיר לשנת 2019:

» 26.12.2018 | י"ח טבת תשע"ט

 

» 30.1.2019   | כ"ד שבט תשע"ט
» 27.2.2019   | כ"ב אדר ב' תשע"ט
» 27.3.2019   | כ' באדר ב' תשע"ט      
» 29.5.2019   | כ"ד באייר תשע"ט
» 26.6.2019   | כ"ג בסיוון תשע"ט

» 24.7.2019   | כ"א בתמוז תשע"ט         
» 28.8.2019   | כ"ז באב תשע"ט   
» 18.9.2019   | יח' באלול תשע"ט

» 20.11.2019 | כ"ב בכסלו תש"פ

» 18.12.2019 | כ' בטבת תש"פ 

 


 
הישיבות יתכנסו בימי רביעי בשעה 19:00 (אלא אם מצוין אחרת) באולם המליאה שבבניין העירייה.
 

מומלץ להתקשר ולוודא ביום הישיבה המתוכננת כי אין כל שינוי /דחייה ביום ו/או בשעה.
טלפון לברורים: 5319282, 5319227.


ישיבות מן המניין:

 

ישיבה מליאה 1/2019 מן המניין מתאריך 31.01.2019
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו) 


ישיבה מליאה 2/2019 מן המניין מתאריך 27.02.2019
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו) 


ישיבה מליאה 3/2019 מן המניין מתאריך 27.03.2019
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו) 


ישיבה מליאה 4/2019 מן המניין מתאריך 29.05.2019
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו) 


ישיבה מליאה 5/2019 שלא מן המניין מתאריך 26.06.2019
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו) 

ישיבה מליאה 6/2019 מן המניין מתאריך 24.07.2019
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו) 


ישיבה מליאה 7/2019 מן המניין מתאריך 28.08.2019
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו) | תמיכות במוסדות ציבור תבחינים לשנת 2020 (PDF)

ישיבה מליאה 8/2019 מן המניין מתאריך 18.09.2019
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו)


ישיבה מליאה 9/2019 מן המניין מתאריך 20.11.2019
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו)
ישיבה מליאה 10/2019 מן המניין מתאריך 18.12.2019
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו) 

 

ישיבות שלא מן המניין: 

 

ישיבה מליאה 1/2019 שלא מן המניין מתאריך 26.06.2019
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו) 


ישיבה מליאה 2/2019 שלא מן המניין מתאריך 30.10.2019
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו) 

ישיבה מליאה 3/2019 שלא מן המניין מתאריך 20.11.2019
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו)


ישיבה מליאה 4/2019 שלא מן המניין מתאריך 18.12.2019
פרוטוקול (PDF) | קובץ שמע (אודיו)


 

 

עבור לתוכן העמוד