Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים בתחום הייעוץ המשפטי עבור עיריית גבעת שמואל-הארכת מועד

הזמנה מס' 17/2018
להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים בתחום הייעוץ המשפטי עבור עיריית גבעת שמואל-הארכת מועד

המועד האחרון להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים בתחום הייעוץ המשפטי מוארך עד ליום 25.7.18 בשעה 15:00.

בכבוד רב,
גבי חדד, מנכ"ל

 

 

עבור לתוכן העמוד