Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

הזמנה מס' 17/2018 להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים בתחום הייעוץ המשפטי

עיריית גבעת שמואל (הלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים, אשר עונים על כל תנאי הסף המפורטים להלן, להציע מועמדות להיכלל במאגר יועצים בתחום הייעוץ המשפטי לאספקת שירותים משפטיים וזאת בהתאם לתקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 (להלן: "השירותים").קרא עוד >>
עבור לתוכן העמוד