Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

הזמנה מס' 60/2017 - להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית גבעת שמואל

עיריית גבעת שמואל (הלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים, אשר עונים על כל תנאי הסף המפורטים להלן, להציע מועמדות להיכלל במאגר היועצים שלה לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים וזאת בהתאם לתקנה 3 (8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 (להלן: "השירותים").

ההזמנה מיועדת ליחידים ו/או תאגידים אשר עונים לתנאי הסף בתחומים המפורטים להלן.

לפרטים המלאים... 

ועדת התקשרויות - פרוטוקולים

 

עבור לתוכן העמוד