Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

בן גוריון 8-16 מס' תכנית 427-0462259

אדר' צביקה שסל (הקש להגדלה) (הגדל)
אדר' צביקה שסל (הקש להגדלה)

סטטוס: בתהליך תכנון

אדריכל צביקה שסל

 

קישור למסמכי התכנית באתר מנהל התכנון

 

מצב קיים: 4 מבני מגורים, 4 קומות על עמודים, סה"כ 64 יח"ד. בנוסף, מגרש למבני ציבור בשטח של כדונם ושטח לחניה ציבורית. 

 

תכנון מוצע: הקמת שלושה בנינים בני 15 קומות מעל קומה מסחרית וחניה ציבורית, סה"כ כ-200 יח"ד, כולל 20% יח"ד קטנות. בנוסף, הגדלת שטח המגרש הציבורי לכדונם וחצי והוספת זכויות בניה למגרש זה.

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד