Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

בן גוריון 2,4,6 מס' תכנית 427-0124453

אדר' צביקה שסל (הקש להגדלה) (הגדל)
אדר' צביקה שסל (הקש להגדלה)

סטטוס: אושר למתן תוקף

אדריכל צביקה שסל

 

קישור למסמכי התכנית באתר מנהל התכנון

 

מצב קיים: במתחם 3 מבני מגורים מחוברים בגובה 3 קומות על עמודים, סה"כ 36 יח"ד. מבני המגורים הוקמו בתחילת שנות השמונים, מצויים במצב ירוד, ללא ממ"דים וללא מעליות.

 

תכנון מוצע: הקמת שני בנינים בני 16 קומות, סה"כ 144 יח"ד, מתוכן 26 יח"ד קטנות.
בנוסף, שטח מסחרי בקומת הכניסה ו-2.5 מרתפי חניה, שטח ציבורי פתוח לאורך רחוב מבצע קדש.

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד