Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

רכב ותעבורה

8.4 הסעת נוסעים
8.4ב' תחנה מרכזית
8.9א' מוסך

 

פריט תיאור העסק  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי  מדיניות העירייה 

8.4

ב

הסעת נוסעים
תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעברה, תחנת רכבת מרכזית
ע"פ הנחיות מחלקת הנדסה / הועדה המקומית לתכנון ובנייה רק על פי תב"ע ייעודית.

8.9

א

מוסך - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז) אסור בכל חלקי העיר
 

עבור לתוכן העמוד