Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

חקלאות, בעלי חיים

3.1- בית מטבחיים, בית נחירה ובית שחיטה.
3.4- חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי.
3.4ג'- מכירתם.

 

פריט תיאור העסק  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי  מדיניות העירייה 
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה 
לא ניתן לקבל היתר ברחבי העיר
3.4 ג' מכירת חומרי הדברה ע"פ הנחיות מחלקת הנדסה / הועדה המקומית לתכנון ובנייה רק במקום שמותר בו מסחר, וכחלק אינטגראלי מרשת קמעונאית למוצרי בית וגינה.

 


 

עבור לתוכן העמוד