Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

דלק ואנרגיה

2.1 גז
2.1ה- תיקון מיכלים
2.2- דלק לסוגיו
2.2א- תחנת דלק ותדלוק

 

 

פריט תיאור העסק  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי  מדיניות העירייה 

2.1

ה

תיקון מכלי גז
 
אסור בכל אזורי העיר

2.2

א

תחנת דלק ותדלוק ע"פ הנחיות מחלקת הנדסה/ הועדה המקומית לתכנון ובנייה ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית, התכנית הקיימת במקום, ובהתייחס לסוג התחנה

עבור לתוכן העמוד