Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא
  1 2 3

  תשלומים וטפסים

  תשלומים:

   

  לתשלום ארנונה
  לתשלום דוחות חנייה/ דוחות פיקוח

   

  חדש!!! חדש!!! חדש!!!

  לשירותכם חדש באגף הגביה טפסים מקוונים נוחים לשימוש ומאפשרים נגישות טובה ויעילה לשירותי גביה ותשלומים, העברות מחזיקים, הנחות מארנונה וכד'.

  לחץ כאן!


   

  טפסים:

   

  חניה:

  בקשה לייחוד מקום חנייה לנכה
  טופס ערעור על דו"ח (בקשה לביטול)
  בקשה למתן תו חניה אזורי/תושב
  בקשה למתן תו חניה לבעל עסק
  בקשה למתן תו אורח
  הצהרת בעלים על העמדת רכב לשימושו הבלעדי של בנו/בתו
  טופס בקשה להישפט


  תמיכות:

  תנועות נוער ספורט וחינוך
  בתי כנסת

   

  איכות הסביבה:

  בקשה לרישיון להצבת שלט

   

  שונות:
  חוקי עזר עירוני
  קיום אירוע בשטחים ציבוריים

   

   

  חוק חופש המידע

   

  עבור לתוכן העמוד