Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

ישיבות מליאה 2015

מועדי הישיבות מליאת מועצת העיר לשנת 2015:

» 28.1.2015 | ח' בשבט תשע"ה
» 25.2.2015 | ו' באדר תשע"ה
» 25.3.2015 | ה' בניסן תשע"ה      
» 10.5.2015 | כא' אייר תשע"ה (לא מן המניין)
» 27.5.2015 | ט' בסיון תשע"ה
» 24.6.2015 | ז' בתמוז תשע"ה         
» 29.7.2015 | יג' באב תשע"ה    
» 26.8.2015 | יא' באלול תשע"ה
» 28.10.2015 | ט"ו בחשון תשע"ו    
» 25.11.2015 | י"ג בכסלו תשע"ו
» 30.12.2015 | י"ח  בטבת תשע"ו


הישיבות יתכנסו בימי רביעי בשעה 19:00 (אלא אם מצוין אחרת) באולם המליאה שבבניין העירייה.
מומלץ להתקשר ולוודא ביום הישיבה המתוכננת כי אין כל שינוי /דחייה ביום ו/או בשעה.
טלפון לברורים: 5319282, 5319227.
 


 ישיבות מליאת מועצת העיר לשנת 2015:

ישיבה מליאה 11/2015 מן המניין מתאריך 30.12.2015
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

ישיבה מליאה 11/2015 שלא מן המניין מתאריך 30.12.2015
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

ישיבה מליאה 10/2015 מן המניין מתאריך 25.11.2015
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

ישיבה מליאה 9/2015 מן המניין מתאריך 28.10.2015
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

ישיבה מליאה 8/2015 מן המניין מתאריך 20.9.2015
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

ישיבה מליאה 7/2015 מן המניין מתאריך 26.8.2015
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

ישיבה מליאה 6/2015 מן המניין מתאריך 29.7.2015
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

ישיבה מליאה 5/2015 מן המניין מתאריך 24.6.2015
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

ישיבה מליאה 2/2015 שלא מן המניין מתאריך 24.6.2015
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

ישיבה מליאה 4/2015 מן המניין מתאריך 27.5.2015
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

ישיבה מליאה 1/2015 שלא מן המניין מתאריך 10.5.2015
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

ישיבה מליאה 3/2015 מן המניין מתאריך 25.3.2015
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

ישיבה מליאה 2/2015 מן המניין מתאריך 25.2.2015
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

ישיבה מליאה 1/2015 מן המניין מתאריך 28.1.2015
פרוטוקול
(PDF) | קובץ שמע (אודיו)

 

עבור לתוכן העמוד