Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

אבטחת מוסדות ציבור

בתחום זה אחראית המחלקה על הנושאים הבאים: 
הפעלת ניידת סיור סביב מוסדות החינוך, והיא מבצעת סיורי אבטחה בכל גני הילדים ובתי הספר  וביקורות יומיות.
תקני מאבטחים לאשכולות גני הילדים.
מערכות האזעקה נגד פריצה ואזעקת אש.
המחלקה אחראית על מרכיבי הביטחון במוסדות החינוך הכוללים: גדרות בטחון מוסדיים, שערים, מערכות אינטרקום, מערכות כריזה, לחצני מצוקה ומערכות לגילוי וכיבוי אש.
עבור לתוכן העמוד