Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא
  ידיים רצים בית ספר

  תאריכים חשובים

  א. עד סוף חודש ינואר- עד חודש שבט
  הכרות עם מסגרות החינוך העל יסודיים. השתתפות בימים פתוחים, בערבים להורים ובמפגשי נוער.

   

  ב. החל מה-30.1.20, ד' שבט תש"פ ועד 6.2.20, יא' שבט תש"פ רישום לבתי הספר במרחב הבטוח: מילוי טופס אינטרנטי באתר העירייה.

   

  ג. חודש פברואר, חודש שבט, מפגשי היכרות אישיים במסגרות החינוך, במרחב הבטוח.

   

  ד. החל מ- 20.2.20, כ"ה שבט תש"פ ועד- 11.3.20, ט"ו אדר תש"פ
  הגשת בקשות העברה ללימודים מחוץ לעיר*.

   

  ה. עד ליום 15.3.20 , י"ט אדר תש"פ מתן תשובות למגישי בקשות העברה

   

  ו. עד ליום 22.3.20 , כ"ו אדר תש"פ
  הגשת ערעור למנהלת המחוז, הגב' עמליה חיימוביץ, רח' השלושה 2 תל אביב**

   

  ז. עד ליום 6.4.20, י"ב ניסן תש"פ תשובות על הערעור***


  *לאחר מועד זה לא תתקבלנה בקשות ללימודי חוץ
  **לאחר מועד זה לא יתקבלו ערעורים
  ***יתכנו שינויים בתאריכים בהתאם לפרסום משרד החינוך.

   

   

  עבור לתוכן העמוד