Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

תקנות שעת חירום - הגבלת פעילות

הגדל

עסקים נכבדים,


בהמשך לעדכונים בנושא, היום פורסם תיקון לתקנות הנ"ל במסגרתו בוצעו הקלות בהגבלות הפעילות ולהלן תמציתן:

 

הפעלת עסקים:

א. מותרת הפעלת החנויות המפורטות להן ובלבד שהן אינן מצויות בקניון ובלבד שבעל העסק הגיש לעירייה לפני התחלת הפעילות בעסק על הצהרה חתומה בנוסח המצ"ב:


1. ציוד מידע ותקשורת
2. ציוד אודיו ווידאו
3. מחשבים, ציוד היקפי, תוכנה וציוד תקשורת
4. טקסטיל לבית
5. כלים ממתכת, צבעים וזכוכית
6. שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה
7. רהיטים
8. מוצרי חשמל וגז ביתיים
9. כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית, למעט צעצועים ומשחקים
10. חפצי תרבות ופנאי
11. ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה
12. ציוד ספורט ואופניים
13. כלי נגינה
14. מוזיקה וסרטים על גבי מדיה
15. אבזרים רפואיים
16. מכבסה
17. מתפרה
18. סנדלרייה.

 

ב. מי שמוסמך לאכוף את צו בריאות העם (שוטר, או פקחים מוסמכים) צריך לקיים פיקוח על עמידת העסק בהתחייבויות וזאת תוך שבועיים מקבלת ההצהרה של בעל העסק. העובר על הנחיות אלו דינו קנס בסך של 5000 שח שבסמכות שוטר בלבד.

 

ג. לא חל שינוי בהוראות לעניין בתי אוכל ומקום למכירת מזון.

 

תוקף התיקון הינו עד 3.5.2020

 

 

עבור לתוכן העמוד