Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

ועדת כספים

פרוטוקולים משנת 2019

פרוטוקול ועדת כספים 1.2019 - 20.5.2019 » 

פרוטוקול ועדת כספים 2.2019 - 30.5.2019 » 

פרוטוקול ועדת כספים 3.2019 - 15.9.2019 »

פרוטוקול ועדת כספים 4.2019 - 11.11.2019 » 

עדכון לתקציב העירייה לשנת 2019 – דברי הסבר - חלק א'

עדכון לתקציב העירייה לשנת 2019 – דברי הסבר - חלק ב'

פרוטוקול ועדת כספים 5.2019 - 12.12.2019 »

 


פרוטוקולים משנת 2018

 

פרוטוקול ועדת כספים 1.2018 - 12.3.2018 » 

פרוטוקול ועדת כספים 2.2018 - 16.4.2018 »

פרוטוקול ועדת כספים 3.2018 - 31.5.2018 »

פרוטוקול ועדת כספים 4.2018 - 09.7.2018 »

פרוטוקול ועדת כספים 5.2018 - 21.8.2018 »

פרוטוקול ועדת כספים 6.2018 - 20.12.2018 »

 


 פרוטוקולים משנת 2017

פרוטוקול ועדת כספים 1.2017 - 23.2.2017» 

פרוטוקול ועדת כספים 2.2017 - 15.5.2017»

פרוטוקול ועדת כספים 3.2017 - 24.8.2017» 

פרוטוקול ועדת כספים 4.2017 - 14.11.2017»

פרוטוקול ועדת כספים 5.2017 - 13.12.2017»

 


פרוטוקולים משנת 2016

 

פרוטוקול ועדת כספים 1.2016 - 03.3.2016» 

פרוטוקול ועדת כספים 2.2016 - 25.5.2016»

פרוטוקול ועדת כספים 3.2016 - 15.8.2016»
פרוטוקול ועדת כספים 4.2016 - 17.11.2016»

פרוטוקול ועדת כספים 5.2016 - 15.12.2016»

 


פרוטוקולים משנת 2015

 

פרוטוקול ועדת כספים 1.2015 - 23.2.2015»

פרוטוקול ועדת כספים 2.2015 - 11.5.2015»

פרוטוקול ועדת כספים 3.2015 - 22.7.2015»

פרוטוקול ועדת כספים 4.2015 - 24.8.2015»

פרוטוקול ועדת כספים 5.2015 - 15.10.2015» 


פרוטוקולים משנת 2014

פרוטוקול ועדת כספים - 17.12.2014»


 


פרוטוקולים משנת 2012 

פרוטוקול ועדת כספים 5.2012 - 16.12.2012»

פרוטוקול ועדת כספים 4.2012 - 18.10.2012»

פרוטוקול ועדת כספים 3.2012 - 27.8.2012»

פרוטוקול ועדת כספים 2.2012 - 16.5.2012»

פרוטוקול ועדת כספים 1.2012 - 12.3.2012»

עבור לתוכן העמוד