Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

קבצים

  מאזן כספי 2014
  דוח כספי רבעון 1 - 2015
  דוח כספי רבעון 2 - 2015
  דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2015
  תמצית הדוחות ממצאים עיקריים דו"ח הביקורת משרד הפנים לשנת 2014
  רבעון 1 2013
  רבעון 3 2013
  רבעון 4 2013
  רבעון 1 2014
  רבעון 2 2014
  רבעון 3 2014
  רבעון 4 2014
  תקציב 2016
  תמצית תקציב 2016
  רבעון מס' 4 לשנת 2015
  רבעון מס' 1 לשנת 2016
  מאזן כספי 2015
  דוח כספי 2015
  תקציב 2016 מעודכן
  תקציב 2017 1
  תקציב 2017 2
  דוח רבעוני 3 2016
  דוח רבעוני 2 2016
  רבעון מס' 4 - 2016
  מאזן כספי 2016
  דוח ביקורת 2016
  דוח רבעוני מס' 1 לשנת 2017
  דוח רבעוני מס' 2 לשנת 2017
  דוח רבעוני מס' 3 לשנת 2017
  פרוטוקול ועדת כספים מס' 4 לשנת 2017
  תמצית תקציב רגיל של עיריית גבעת שמואל מעודכן לשנת הכספים 2017 לפי פקודת העיריות
  תמצית תקציב 2018
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  דוח רבעוני ראשון 2018
  דוח כספי מפורט 2017
  דוח ביקורת מפורט
  דוח רבעוני שני 2018
  דוח רבעוני ראשון 2019
  דוח רבעוני שני 2019
  דוח רבעוני שלישי 2019
  דוח כספי מפורט 2019
  דוח רבעוני רביעי 2019
עבור לתוכן העמוד