Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרז מס' 17/2019 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שמאות מקרקעין

25/02/2019

במכרז פומבי מס' 17/2019 למתן שירותי שמאות מקרקעין, להלן הזוכים: 1. לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין בע"מ. 2. שאול לב. 3. זייד את זייד שמאים בע"מ. 4. גדעון קרול שמאות מקרקעין.

 

 

עבור לתוכן העמוד