Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרז מס' 2019 / 10 - הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי קריאה תקופתית של מדי מים, שירותי מוקד חיצוני ושירותים למחלקת הגביה בעיריית גבעת שמואל

11/02/2019

במכרז פומבי מס' 10/2019 למתן שירותי קריאה תקופתית של מדי מים, שירותי מוקד חיצוני ושירותים למחלקת הגבייה בעיריית גבעת שמואל זכתה חברת מילגם בע"מ.

 

 

עבור לתוכן העמוד