Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרז מס' 5/2019 - הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי ותשתיות בגבעת שמואל

17/01/2019

במכרז פומבי מס' 5/2019 לאספקת שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים של בינוי ותשתיות בגבעת שמואל, להלן הזוכים: 1. פלקסמן הנדסה וניהול פרויקטים. 2. רזניק מהנדסים יועצים בע"מ. 3. עידן פרויקטים ייזום וניהול בע"מ.

 

 

עבור לתוכן העמוד