Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרז מס' 69/2018 - הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות אחזקת מערכות תאורת רחובות בגבעת שמואל

6/01/2019

במכרז פומבי מס' 69/2018 לאספקת שירותי אחזקת תאורת רחובות זכתה חברת מנוליד חירות מערכות בע"מ

 

 

עבור לתוכן העמוד