Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

טיפול ביתושים


15 מרץ 2010
כט' אדר תש"ע

טיפול ביתושים

עם בוא האביב והקיץ מתחילות דגירות יתושים במקווי מים עומדים, אליהם הצטרף 
יתוש "הנמר האסייתי", המתפתח במקורות מים רדודים מאד, בעיקר בחצרות הבתים.
היתוש שחור ומנוקד עוקץ בשעות היום, עקיצות כואבות.
היתושים מהווים מטרד וסיכון משמעותי לבריאות הציבור.
העירייה מבצעת טיפול במוקדי  דגירה, בשטחים ציבוריים, אולם לא די בכך.
גם התושבים מתבקשים להירתם למשימה.

מניעת מפגעי יתושים

מניעת מפגעי יתושים היא הדרך היעילה ביותר למנוע את העברת מחלת קדחת הנילוס  המערבי לבני אדם. הרשות המקומית מבצעת פעולות רבות למניעת התפתחות יתושים ולהדברתם בשטחים הצבורים, פונה גם אליכם התושבים להירתם למשימה, לערוך אחת לשבוע בדיקה יסודית  בכל החצר, פרטית ומשותפת כלהלן:
- מערכת הביוב – לתקן, לאטום ולמנוע דליפות.
- ברזים, מערכות קירור ומזגנים – למנוע דליפות ויצירת שלוליות על ידי 
  איסוף המים במכלים, שיש לרוקנם, וייבוש מיידי של שלוליות קיימות, לצמצם השקייה.
- גגות ומקלטים – ליבש ולנקז מהם מים עומדים.
- דליים, צמיגים, חביות ומכלים אחרים – לרוקן.

התגוננות מפני עקיצות יתושים

- מניעת כניסת יתושים לתוך בתים באמצעות התקנת רשתות על פתחי הבית.
- קטילת יתושים באמצעות ריסוס חלל החדר או משטחים עליהם נחים היתושים בתכשירים להדברת יתושים או חרקים מעופפים שאושרו על ידי המשרד לאיכות הסביבה.
- דחיית יתושים: בתוך הבית באמצעות תכשירי אידוי (טבליות או נוזל), מחוץ לבית באמצעות סלילים או נרות, יש להשתמש בתכשירים שאושרו על ידי המשרד  להגנת הסביבה  והפעלת מאווררים.
- מניעת עקיצות באמצעות תכשירים המיועדים למריחה על הגוף. תכשירים אלה מאושרים על ידי משרד הבריאות.

מפאת חשיבות הנושא אנו קוראים להתייחסות
רצינית של התושבים ולשיתוף פעולה
לרשותכם מוקד עירוני 108  -  24 שעות ביממה.


                       בכבוד רב
            
                      שלי מירקו
           מנהלת מדור רישוי עסקים

עבור לתוכן העמוד