Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

תברואה

מחלקת התברואה שוקדת על טיפוח חזותה וניקיונה של העיר ומטפל במגוון נושאים שביניהם: פינוי אשפה, גזם וגרוטאות, ניקיון רחובות, כבישים ומדרכות.

פינוי אשפה
איסוף ופינוי אשפה מבתי מגורים, מתבצע באמצעות פחים, עגלות ומכולות. את האשפה מפנים 3 פעמים בשבוע בכל רחבי העיר.

 

נוהל החלפת פח פגום

 

ניקיון רחובות
הניקיון מתבצע באמצעות עובדים וכן באמצעות מכונית תיעוד
את כל הרחובות בעיר מנקים בין 3 ל  -6 פעמים בשבוע. את הרחובות במרכז העיר מנקים כל יום.

פינוי גזם וגרוטאות
ימים  ושעות הוצאת הגזם:

ימי א' - לאורך כל היום
ימי ג' - לאורך כל היום

הוצאת גזם שלא בימים אלה, כולל יום שישי, תיעשה באופן
עצמאי וישירות למיכלי הגזם המיועדים לכך.

לברור נקודות בהם מצויים מיכלי הגזם
ניתן לפנות למוקד העירוני.

לתשומת ליבכם: גזם מסוג הנוטה להתפזר (דשא/עלים)
יש להוציא באופן שלא יאפשר התפזרותו (שקיות/קרטונים)

תושב המוציא גזם לרשות הרבים, שלא במועדים הנקובים,
ייקנס (עפ"י חוק העזר העירוני).


לבירורים אנא פנו לאבי טויטו, מנהל מחלקת תברואה בטלפון : 050-2059303.

 

עיקור / סירוס חתולי הרחוב – האינטרס של כולנו!

(הקש לכניסה)

 

האכלת חתולי רחוב

 

 

 

עבור לתוכן העמוד