Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא
  1 2 3 4 5

  חריגות בניה?! אל תבנו על זה!

  24/07/2019
  הגדל

  תושבים יקרים,

  בהתאם להנחיות משרד האוצר ותיקון 116 לחוק תכנון ובניה, מתבצע בימים אלה סקר עברות בנייה ושימושים חורגים ברחבי הארץ. עם סיום הסקר, מחלקת הפיקוח של העירייה תחל במבצע אכיפה יזום ברחבי העיר.

   

  במסגרת תקנות העברות המנהליות החדשות שנכנסו לתוקפן ב- 20.12.18, יוטלו קנסות מנהליים על עברות בנייה, פיצולי דירות ושימושים חורגים בסכומים משמעותיים ללא מעורבות בית משפט.

   

  כמו כן, הוועדה המקומית אישרה מדיניות לתוספת יחידות דיור משניות בצמודי קרקע וניתן כעת לפנות למשרדי הוועדה להגשת בקשות להיתר בנייה בהתאם לפרטי המדיניות.

   

   

  אגף ההנדסה,
  עיריית גבעת שמואל

   

  עבור לתוכן העמוד