Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא
  1 2 3 4 5

  ארנונה 2019

  27/12/2018
  הקש להגדלה! (הגדל)
  הקש להגדלה!

  בצעד חריג לרשויות מקומיות, החליטה מועצת העיר  לפנות למשרד הפנים לקבלת אישור שלא לעדכן את שיעור הארנונה בשנת 2019 ולהשאירו בתעריף הנוכחי

  *יודגש כי בחודש ינואר הקרוב (ינואר 2019) תעודכן הארנונה בשיעור האוטומטי של משרד הפנים שעומד השנה על 0.32 אחוז, כאשר במידה ותאושר הבקשה,  יוחזר התשלום רטרואקטיבית.

  ראש העיר יוסי ברודני: "תכנית ההתייעלות שאנו מובילים בנחישות לאורך כל השנים האחרונות מוכיחה את עצמה. כבר שנים שאנו לא מעלים את הארנונה מעבר לעדכון השיעור האוטומאטי של משרד הפנים והשנה אנו פועלים שלא לעדכנה כלל ולהשאירה כפי שהייתה בשנת 2018.  אני מודה לגורמי המקצוע בעירייה ולחברי מועצת העיר בשנים האחרונות,  על כך שלאור עבודה קשה , רצינית ומעמיקה הצלחנו להוביל בכל 10 השנים האחרונות את גבעת שמואל מגירעונות עתק של עשרות מיליונים לאיזון תקציבי וחוסן כלכלי. כיום ידוע כמה חשוב לעירייה להיות יעילה, חזקה ובלתי תלוייה. כל זאת עשינו לצד הקמת מבני ציבור חדשים לרווחת התושבים, הקמת גינות עירוניות, פיתוח תשתיות עירוניות חדשניות, השקעה חסרת תקדים בתחומי החינוך, התרבות והספורט והרחבת סל השירותים לכל שכבות האוכלוסייה בעיר. אנו נשאף ופעל לכך שגם בשנים הקרובות לא נעדכן או נעלה את הארנונה".

  גזבר העירייה צחי פרץ הסביר כי: "מי שזוכר היכן הייתה גבעת שמואל לפני 10 שנים בכל הקשור לגירעונות הענק וההשלכות שנבעו מכך,  מבין היטב את אופן הניהול האחראי והיעיל לאורם פועלת העירייה כיום. הפנייה למשרד הפנים לקבלת אישור שלא לעדכן את הארנונה היא צעד חריג שמתאפשר תודות לחזון של ראש העיר להתמודד עם יוקר המחייה ועבודה מתמשכת של כל גורמי המקצוע והנהלת מועצת העיר."

  יצויין כי החלטה זו של הנהלת מועצת העיר כפופה לאישור משרד הפנים.

   


  עבור לתוכן העמוד