Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא
  1 2 3 4 5

  ע"פ דוח הביקורת של משרד הפנים לשנת 2017 -לא נמצאו ליקויים בהתנהלותה של גבעת שמואל

  השבוע פרסם משרד הפנים את דוחות הביקורות השנתית הכוללים את הדוח הכספי ואת הדוח המפורט ל 2017. מדובר בדוח שנתי של משרד הפנים הבודק את התנהלותה של העירייה לאורך כל השנה בנושאים שונים: כספים, מכרזים, תמיכות, הקצאות קרקע, שכר וכדומה.
  לדוח השנתי המבוקר של משרד הפנים מצורף מדי שנה דוח נוסף הסוקר את הליקויים העיקריים  העולים בביקורת. השנה בדוח זה נרשם כי " לא נמצאו ליקויים". 
  גזבר העירייה צחי פרץ אמר כי "דוח ביקורת שכזה מצד משרד הפנים בו אין הערות וממצאים, זו השנה הרביעית ברציפות, הוא אות כבוד לעירייה ולעבודתה, שכן מי שמצוי בדוחות השנתיים של משרד הפנים לרשויות המקומיות יודע שמדובר תמיד בעמודים רבים של  הערות/ ממצאים והצעות לשיפור".
  בהתאם לממצאים אלה ולמצבה הכספי של העירייה  (רשות ללא גירעונות, רשות שמתנהלת באופן תקין, רשות בעלת יציבות פיננסית  וכו') , צפויה גבעת שמואל להיות מוכרת כ 'רשות איתנה' ע"י משרד הפנים כרשות איתנה .

  לצפייה בדוחות המלאים:

   

  1. דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2017
  2. דוח ביקורת מפורט לשנת 2017

   

   

   

  עבור לתוכן העמוד