Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא
  1 2 3 4 5

  הנחיות לל"ג בעומר:

  2/05/2018


  1. עקב מזג האוויר הצפוי הערב (יום רביעי) לקראת הדלקת המדורות, רצות ברשתות החברתיות הנחיות שונות וסותרות שבחלקן אף נטען כי יש איסור להדליק מדורות.

  2. לאחר בירורים מעמיקים מול המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, משרד החינוך כיבוי אש, וגורמים רלבנטיים נוספים, הוחלט כי ניתן לקיים את המדורות באתרים שהוקצו לכך ע"י העירייה אולם יש לנקוט בשורה של אמצעי זהירות כפי שיפורט להלן:
  א. לא תודלק מדורה בכל שטח יער או חורש
  ב. המרחק בין מדורה ליער או חורש - יעלה על 300 מ'
  ג. המרחק בין מדורה למתקני גז ודלק - יעלה על 60 מ'
  ד. המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון - יעלה על 20 מ'
  ה. המרחק בין מדורה למבנה- יעלה על 40 מ'
  ו. המרחק בין מדורה למדורה אחרת - יעלה על 6 מ'
  ז. גודל בסיס המדורה לא יעלה על 3 מ'
  ח. גובה מערום חומרי הבעירה (הקרשים) המשמשים למדורה לא יעלה על 1.5 מטרים מגובה הקרקע.
  ט. יש להקיף את המדורה באבנים שיהוו גבול קירבה לילדים.
  י. הדלקת המדורה ע"י מבוגר בלבד אשר ישהה בקרבת המדורה כל הזמן.
  יא. אין להוסיף למדורה נוזלים דליקים מחשש להתלקחות של האוחז בחומר.
  יב. אין להשליך למדורה מיכלים ותרסיסים גם אם הם מרוקנים.
  יג. אין להשליך למדורה תחמושת מכל סוג שהוא.
  יד. יש להקפיד כי לא יתבצעו מעשי קונדס מסביב  למדורה.
  טו. יש להקפיד על כיבוי מוחלט של המדורה לפני שעוזבים אותה. (עדיף בעזרת מים בכמות גדולה).
  טז. פקחים וסיירים יסתובבו ברחבי העיר במשך כל הערב והלילה ומדורות שיוקמו במקומות שלא אושרו או שלא יימצא בהם מבוגר, יפורקו ויכובו באופן מידי וינקטו אמצעי ענישה כנגד העבריינים.

  3. מסמך זה בא בנוסף לתקנות כיבוי אש המפורסמות באתר הכבאות, והוא מצטרף להנחיות משרד החינוך שהופצו על ידי לבתי הספר לפני שבוע.

  בברכה,
  יואב רעני
  מנהל מח' ביטחון בטיחות ושע"ח

  עבור לתוכן העמוד