Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא
  1 2 3 4 5

  ועדת המילגות והפרסים

  6/09/2017
  הגדל

  הרינו שמחים להודיע לציבור הסטודנטים תושבי גבעת-שמואל על חלוקת מלגות לשנה"ל תשע"ח לתלמידי תואר ראשון ושני מטעם עיריית גבעת שמואל אשר לומדים באוניברסיטאות ומיכללות בישראל.

   
  סטודנטים המעוניינים במלגה מקרן זו, מתבקשים להגיש בהקדם את טופס הבקשה למלגה, שאותו אפשר להוריד כאן.

   

  לתשומת לבכם: כל סטודנט יגיש טופס מלגה מלא,עם כל המסמכים הנדרשים.

   

  טפסים חסרים לא יטופלו.

   

  נא לציין על גבי המעטפה: "עבור קרן מלגות לתושבי גבעת-שמואל"

  את הטפסים יש להגיש למזכירות עיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל קומה 2.

   

  סטודנטים שיקבלו מלגה יתחייבו להשתתף בפרויקטים שונים כתרומה לקהילה.

   

  היקף התרומה – שעתיים אקדמיות (1.5 ש') פעם בשבוע לאורך שנת הלימודים האקדמית דצמבר –יוני כולל.

   

  רשאים להגיש בקשה רק סטודנטים, תושבי גבעת-שמואל המתגוררים בישוב לפחות 4 שנים עפ"י הרשום בתעודת הזהות אשר לומדים בתכנית מלאה בשנה"ל תשע"ח

   

  תלמידי תואר שני הזכאים ייבחרו תוך התחשבות במצבם הכלכלי, ציונים, תרומה לקהילה, תחום הלימודים.

   

  סטודנטים הלומדים באוניברסיטת בר אילן מתבקשים למלא אך ורק את הטופס הבקשה למלגה המצוי באתר של אוניברסיטת בר אילן ולהגישו למייל:  milgot.office@biu.ac.il

   

  מועד אחרון להגשת הבקשות:
  30/10/2017

   

  תדונה רק בקשות אשר תוגשנה עד לתאריך הנ"ל

   

   

  עבור לתוכן העמוד