Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא
  1 2 3 4 5

  10.5 מיליון ₪ להמשך ההשקעה במוסדות החינוך בעיר

  4/04/2016

  קירוי מגרשי הספורט,  יצירת גגות סולאריים (ירוקים) בבתי ספר להמשך התייעלות וחיסכון בחשמל ושיפוצי קיץ

   מליאת העירייה אישרה  בישיבתה האחרונה מיום רביעי  תב"רים
   בסך 10 מיליון ₪ להמשך השקעה במוסדות החינוך. במסגרת הפרוייקטים שאושרו : 1. יצירת גגות סולאריים (ירוקים) בבתי הספר בעיר שיביאו להמשך התייעלות וחיסכון בחשמל, 2.  קירוי מגרשי הספורט בבתי הספר בן גוריון, מורשת נריה ומורשת מנחם במטרה לאפשר  פעילות התלמידים במגרשי הספורט גם בחודשי הקיץ רוויי השמש , וכן עבור שיפוצי קיץ הצפויים במוסדות החינוך בעיר.

  במסגרת פרוייקט יצירת הגגות הסולאריים בבתי הספר  בעיר , יצופו הגגות הקיימים  בפאנלים סולאריים. גם הגגות החדשים הצפויים להיבנות מעל מגרשי הספורט בבתי הספר יצופו פאנלים סולאריים.  עוד אישרה מועצת העיר חצי מיליון ₪ לשיפוץ מבנה השירות הפסיכולוגי ברחוב בארי.

  עבור לתוכן העמוד