Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא
  1 2 3 4 5

  עיריית גבעת שמואל ועיריית פ"ת הגיעו להבנות

  22/03/2016


  בוטל צו מניעה להמשך העבודות בפרוייקט הבנייה בצפון העיר על גבול שכונת מטלון. כמו כן משכה עיריית פ"ת את עתירתה בעניין זה.

  במסגרת שיתוף פעולה בין רשויות שכנות, הגיעו עיריות פ"ת וגבעת שמואל להבנות בנוגע לפרוייקט הבנייה בצפון גבעת שמואל על גבול שכונת מטלון בפ"ת. בהמשך להבנות אלה, משכה עיריית פ"ת את עתירתה ובוטל צו הפסקת העבודה לפרוייקט.

  הרשויות הגיעו להבנות כלליות, על בסיסן הצדדים יגבשו את הסכמותיהם בנושאי ביוב, ניקוז תשתיות ועוד, וזאת לשביעות רצונן של שתי הרשויות ותושביהן.
  יצויין כי טרם הבנות אלה הוועדה המחוזית, לבקשת עיריית גבעת שמואל ולאחר שהוצגו בפניה כלל  התכניות וטענות העירייה, ביטלה את התנאי שבגינו הגישה עיריית פת את הצו שלה ובכך סללה את הדרך להבנות אלה לשביעות רצונן של שתי הרשויות.

  ראש העיר גבעת שמואל יוסי ברודני: "אני מברך על כך שהנושא הוסדר מחוץ לכתליי בית המשפט. גבעת שמואל ופ"ת כרשויות שכנות ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה ובאמון לטובת ורווחת תושבי שתי הערים". 

  ראש העיר פ"ת איציק ברוורמן: "אני מודה לעיריית גבעת שמואל על ההסדר שגובש  מחות לכותלי בית המשפט. אני מודה גם לתושבי קריית מטלון שהיו שותפים מלאים להבנות שבגינן משכנו את העתירה. גבעת שמואל ופתח תקווה הוכיחו כי בהידברות ישירה ופתוחה ניתן למצות הליכים  תוך הבנה הדדית לרווחת התושבים".


   

  עבור לתוכן העמוד