Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

גזבר העירייה

                    מנהל האגף - גזבר העירייה: מר צחי פרץ 
                    כתובת: בן גוריון 24 מיקוד 54017 , גבעת שמואל 
                    טלפון : 03-5319282
                    פקס: 03-5323558
                    
קבלת קהל:
ימים: א-ה בין השעות 8:00-12:30 בתיאום מראש
יום ד' בין השעות 16:00-19:00 בתיאום מראש
 דואר אלקטרוני:
tzahi@givat-shmuel.muni.il
  
  
  
  תיאור הפעילות
  
  בניית תקציב שנתי
  תכנון ופיקוח על ביצוע התקציב
  תכנון וניהול כספי העירייה
  הכנת תקציבי עזר
  אחריות על מחלקת הגביה
  אחריות על מחלקת הנהלת חשבונות
  אחריות על הרכש
  ניהול ותכנון הרכש
  גביית כספים ממשרדי הממשלה וגופים תורמים שונים
  הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים
  הכנת תקציבי פיתוח ואישורם
  אחריות לנושא הביטוח
  ניהול השקעות

לאגף הגזברות שלוש מחלקות נוספות:
  מחלקת הגביה
  מחלקת הנהלת חשבונות
  מחלקת רכש

 

עבור לתוכן העמוד