Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור

מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור: מר דוד שרוני
טלפון: 03-5319214
פקס: 03-5323558
דואר אלקטרוני:
sharoni@givat-shmuel.muni.il
כתובת: בן גוריון 24, גבעת שמואל
העירייה הינה גוף ציבורי אשר נדרשת על פי חוק לקיומם ותפקודם התקין של מנגנוני הבקרה וביקורת פנימית.
מנגנונים אלו אמורים לסייע בידי ראש העירייה והנהלתה, בשמירה על הנורמות המחייבות בביצוע תפקידם, כדי להבטיח שפעילותה של הרשות המקומית תיעשה בידי מי שהוסמך לכך , בהתאם להוראות החוק והחיסכון.

מתפקידו של המבקר לבדוק את פעילות העירייה ככלל, לרבות פעולות לפי חוק תכנון ובנייה נעשו כדין, בידי המוסמכים לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

המשך קריאה...

 

דו"ח ביקורת 2017»


דו"ח ביקורת 2016»

תוכן עניינים


דו"ח ביקורת 2015»

תוכן עניינים


דו"ח ביקורת 2014»

 


דו"ח ביקורת 2013»

תוכן עניינים

חלק א'

חלק ב'

 

דו"ח ביקורת 2012» דו"ח ביקורת 2011»

דו"ח

ביקורת 2010»


דו"ח

ביקורת 2009»

דו"ח ביקורת 2008» דו"ח ביקורת 2007»

דו"ח

ביקורת 2006»

דו"ח ביקורת 2005» דו"ח ביקורת 2004» דו"ח ביקורת 2003» דו"ח ביקורת 2002» דו"ח ביקורת 2001»

דו"ח

ביקורת 2000»

דו"ח ביקורת 1999» 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד