Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

דוברות והסברה

דוברת העירייה: אבריאל בן דור - מ"מ דוברת העירייה
טל :03-5310510 |  פקס: 03.5323558
כתובת: בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017
דואר אלקטרוני:
Avrielb@givat-shmuel.muni.ilיעדים מרכזיים:


← התווית כיוונים אסטרטגים לשיפור תדמיתה של גבעת שמואל בעיני תושבי העיר והארץ.
← העמקת הקשר בין התושב לרשות.תחומי פעילות:

← דוברות כוללת של פעילות העירייה.

← ייזום ויישום מדיניות ההסברה של העירייה.

← ניהול תוכן של אתר האינטרנט העירוני ושל הרשתות החברתיות.

← הזרמת מידע שוטף ועדכני לאמצעי התקשורת הכתובה והאלקטרונית.

← שמירה על קשר רציף ואישי עם התקשורת.

← יידוע על שירותי העירייה ומדיניותה.

← פיקוח על פרסומי העירייה תוך תיאום עם כל מחלקות העירייה.

   (הוצאת פליירים לתושבים - הזמנות והודעות מטעם העירייה) 

←  הפקות מקוריות של אגרות ברכה לתושבים וחוברת תדמית לגבעת שמואל.

 

עבור לתוכן העמוד