Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

פינוי רכב נטוש


1.   מחלקת הפיקוח והחניה מטפלת בפינוי רכב נטוש אשר "תופס" מקום חניה וגורם למפגע תברואתי.


2.   הנוהל לפינוי רכב נטוש הינו: 

  • בדיקת הרכב על ידי פקח מטעם העירייה, ורישום הרכב.
  • הרכב ימצא חונה ללא תזוזה, לפחות 60 ימים מיום רישום ההודעה.
  • במהלך ספירת הימים מתבצעת בדיקות חוזרות של הפקח, על מנת לשלול תזוזת הרכב במהלך התקופה. (כל שינוי במיקום חניית הרכב במהלך 60 הימים מביא לספירה  מחודשת)
  • איתור בעל הרכב ושליחת הודעה באמצעות דואר רשום.
  • הדבקת מדבקה/הודעה על הרכב  -  על מועד פינוי הרכב.


3.   גרירת ופינוי הרכב יתבצע ללא חיוב כספי של בעל הרכב ורק לאחר חתימה על כתב
      ויתור מבעל הרכב.
      במידה ובעל הרכב ירצה להחזיר לרשותו את הרכב יהיה עליו לשלם דמי גרירה 
      ואחסון לכל יום שבו הרכב נשאר במגרש.

 

 

עבור לתוכן העמוד