Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מטרת הפיקוח

 

לשמש "עיניים של העירייה" על מנת לגלות מפגעים או חריגות אשר בטיפול ואכיפה של יחידות העירייה השונות וגילוי ערנות לחפצים חשודים ובטחון כללי.
אגף הפיקוח אוכף את חוקי העזר העירוניים, והארציים בהתאם למדיניות העירייה, סדרי העדיפויות ופניות תושבים.

עבור לתוכן העמוד