Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

רשות החניה ופיקוח עירוני

מנהל רשות החניה והפיקוח עירוני: שמעון ברוכים
shimonb@givat-shmuel.muni.il
(נא לא לשלוח בקשות לביטול דוחות למייל זה)

רשות החנייה והפיקוח העירוני
טלפון: 03-5319234/5
פקס: 03-5327119
דוא"ל: parking@givat-shmuel.muni.il
כתובת: בן גוריון 24 גבעת שמואל

 

זמני מענה טלפוני: בימים א, ב, ג, ה, בין השעות 13:30-16:00
וביום ד' בין השעות 8:00-13:00

 

זמני קבלת קהל: בימים: א', ב', ג', ה' 8:00-13:00
יום ד' 16:00-18:00


רשות החניה ומחלקת הפיקוח של העירייה פועלות בשיתוף פעולה בנושא החניה והאכיפה. מחלקות אלו מופקדות על שמירת איכות החיים תוך מאמץ תמידי לשיפור השירותים ובהתמדה להעלאת  רמת הביצועים בתחום פעילותינו ובמסגרת תקנות עזר עירוניות, הנחיות משרדי הממשלה והחוק.
מחלקת פיקוח עירוני עוסקת באכיפת חוקי עזר עירוניים תוך מניעת מפגעים וטיפול בתחום הניקיון בשטח ציבורי ופרטי, עסקים ורוכלות.
עבודת הפיקוח נעשית באמצעות פקחים המופעלים ברחבי העיר.


קריטריונים לקבלת תו חניה

  1. כתובת מגורים בגבעת שמואל המעודכנת במשרד הפנים.
  2. רישום במחלקת הארנונה של העירייה כמחזיק/ה בנכס. (חשבון הארנונה חייה להיות רשום על שם מגיש הבקשה)
  3. רישיון רכב בתוקף.

שימו לב: התו הוא אישי ואינו ניתן למסירה או העברה לאדם אחר!

 

בקשה לתו חנייה / ערעור על דוח חניה


טפסים לשירותכם: 

בקשה לתו - בעל עסק
אורח
 
 
נכה
ערעור
 

 

 יש לשלוח את הטופס הערעור עבור מחלקת חניה למייל:

 parking@givat-shmuel.muni.il

 

עבור לתוכן העמוד