Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

המשך דבר ראש העיר

הגדל

בס"ד
תושב/ת יקר/ה,

לפני 64 שנה נוסדה גבעת שמואל , השנה מתוקף החלטת שר הפנים הפכה גבעת שמואל לעיר. כיום מונה העיר כ- 25,000 תושבים וקצב פיתוחה הוא מן המהירים ביותר בארץ.
גבעת שמואל כיום מטופחת ומתוחזקת, מובילה בתחום חינוך, איכות החיים והסביבה, עשירה בפעילויות תרבות ופנאי ונחשבת לעיר אטרקטיבית ויפה. בשנה האחרונה השקיעה העירייה כספים רבים בתכנונם, ובפיתוחם, בבינוים ובשיפוצם של מוסדות חינוך, תרבות, רווחה ספורט קווי מים וביוב, כבישים, כיכרות, גנים ציבוריים, תאורת רחובות ועוד. 
 
החינוך עומד בראש סדר העדיפויות של העירייה כאשר קרוב ל 40%  מתקציבי העירייה  מופנה לפעילויות בתחום החינוך והתרבות. תקציב החינוך גדל השנה בכ- 2 מיליון ₪ נוספים לעומת התקציב 2007 . העירייה משקיעה כספים רבים, מעבר לתקציבים הניתנים ממשרדי הממשלה ומפעילה פרויקטים חינוכיים פדגוגיים כדוגמת: המרכז הטיפולי (השתתפות מלאה של המועצה),  תל"ן (תוכניות לימוד נוספות), השירות הפסיכולוגי חינוכי, מימון הסעות תלמידים ועוד.

אנו שמים דגש על איכות הסביבה ואיכות החיים, תוך מגמה לשמור על חזות נקייה, מטופחת וירוקה. הקמנו עשרות  כיכרות ואיי התנועה שזכו לתכנון אחראי ולעיצוב מוקפד ומקצועי , מתוך מטרה להלחם בתאונות הדרכים- למתן את התנועה ומהירות הנסיעה של הנהגים ברחבי העיר.

כולנו ביחד יכולים להיות גאים על עשייה רבה בעיר, תוך שיתוף פעולה הדוק עם התושבים, למען קהילה חזקה, מאוחדת ואיכותית. כפי שעשנו עד כה גם בעתיד נמשיך לפעול לשיפור והתייעלות בשירות לתושב הן בתחום החינוך הפורמאלי והן בבלתי פורמאלי , ברווחה, בספורט, בתברואה ובתחומים אחרים והכל למען שיפור איכות החיים.
אתר האינטרנט החדש של העירייה הינו נדבך נוסף וחשוב בשיפור השרות לאזרח. באתר נשמר עקרון השקיפות, ומתפרסם בו מידע מקיף ומהימן אודות היחידות העירוניות של העירייה, פעולותיהן, תחומי אחריותן וכו'. האתר ידידותי למשתמש ומרכז את מלוא האינפורמציה והשירותים המקוונים הדרושים לגולש.
בהזדמנות זו אני מברך את אלפי התושבים החדשים שמצטרפים למשפחת גבעת שמואל, שהולכת ומתרחבת  ומאחל לכולנו המשך שגשוג וצמיחה.

זמיר בן ארי
ראש העירייה

עבור לתוכן העמוד